Usługa linkowania pozwala uruchomić mapę tak, aby wskazana została działka ewidencyjna

Funkcjonalność może być zastosowana w systemach komercyjnych np. w ogłoszeniach związanych z obrotem nieruchomościami.

Link z identyfikatorem działki można pozyskać z poziomu raportu dla nieruchomości. Znajdź ineresującą działkę w spisie dostępnym na stronie geoportalu (zbiory/raporty -> ewidencja działek) następnie wyświetl informację o nieruchomości i skopiuj widoczny w raporcie link.

dla działki np. 102/10, odnośnik będzie miał postać: gdzie identyfikator działki to:
- numer gminy: 241006_2
- numer obrębu: np. 0001
- arkusz mapy: np. AR_1
- numer działki: np. 102/10