Usługi wyszukiwania zbiorów CSW

Zadaniem CSW (Catalogue Service for Web ) jest udostępnianie metadanych zgromadzonych w ramach geograficznych systemów informacyjnych. Metadane przechowują informacje m.in. na temat lokalizacji danych, rozdzielczości, skali, daty pozyskania danych i innych istotnych szczegółów

Jeśli dysponujesz aplikacją z klientem/wtyczką WCS możesz w niej podać adres do serwisu WCS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który każdorazowo pobierze aktualne dane udostępnione jako raster.