Tytuł Uchwała Obowiązuje od
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Rudziczka i terenów położonych w północno zachodniej części sołectwa Suszec 2024.01.25 nr LXIV/593/2024 2024-03-10 2024.01.25_LXIV_593_2024 2024.01.25_LXIV_593_2024 2024.01.25_LXIV_593_2024
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po południowej stronie ul. Pszczyńskiej w Kobielicach 2023.11.30 nr LXII/563/2023 2024-01-07 2023.11.30_LXII_563_2023 2023.11.30_LXII_563_2023 2023.11.30_LXII_563_2023
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie rekultywacji niecki osiadań cieku Branickiego z zastosowaniem postępowania uproszczonego z późniejszymi zmianami 2023.08.31 nr LIX/540/2023 z późniejszymi zmianami 2024-06-29 2023.08.31_LIX_540_2023 2023.08.31_LIX_540_2023 2023.08.31_LIX_540_2023
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lasach Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Suszec 2021.05.27 nr XXXIII/274/2021 2021-07-09 2021.05.27_XXXIII_274_2021 2021.05.27_XXXIII_274_2021 2021.05.27_XXXIII_274_2021
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie 2020.02.27 nr XVII/145/2020 2020-04-05 2020.02.27_XVII_145_2020 2020.02.27_XVII_145_2020 2020.02.27_XVII_145_2020
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu 2019.08.29 nr XI/94/2019 2019-10-07 2019.08.29_XI_94_2019 2019.08.29_XI_94_2019 2019.08.29_XI_94_2019
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec 2015.08.09 nr XI/82/2015 z późniejszymi zmianami 2015-08-07 2015.07.09_XI_82_2015 2015.07.09_XI_82_2015 2015.07.09_XI_82_2015
Miejscowey plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice z późniejszymi zmianami 2015.04.30 nr VIII/59/2015 z późniejszymi zmianami 2015-05-28 2015.04.30_VIII_59_2015 2015.04.30_VIII_59_2015 2015.04.30_VIII_59_2015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Mizerów 2015.01.08 nr IV/20/2015 2015-01-30 2015.01.08_IV_20_2015 2015.01.08_IV_20_2015 2015.01.08_IV_20_2015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec 2014-06-26 nr XLVI/47/369/2014 2014-08-07 2014.06.26_XLVI_47_369_2014 2014.06.26_XLVI_47_369_2014 2014.06.26_XLVI_47_369_2014
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru sołectwa Rudziczka 2014-06-26 nr XLVI/47/369/2014 2013-03-11 2012.12.28_XXVIII_110_243_2012 2012.12.28_XXVIII_110_243_2012 2012.12.28_XXVIII_110_243_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka do granic lasów od strony północno-wschodniej - zmiana 2012-06-28 nr XXI/54/187/2012 2012-08-11 2012.06.28_XXI_54_187_2012 2012.06.28_XXI_54_187_2012 2012.06.28_XXI_54_187_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie - zmiana 2012-06-28 nr XXI/53/186/2012 2012-08-11 2012.06.28_XXI_53_186_2012 2012.06.28_XXI_53_186_2012 2012.06.28_XXI_53_186_2012
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka 2007.06.28 nr IX/42/61/2007 2007-09-06 2007.06.28_IX_42_61_2007 2007.06.28_IX_42_61_2007 2007.06.28_IX_42_61_2007
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwie Suszec na północ od ulicy Pszczyńskiej oraz w granicach ulic Piaskowej od toru kolejowego PKP w kierunku północnym od ulicy Dolnej, Powstańców, Na Grabówki, a od strony wschodniej od granicy lasu i ulic Szkolnej i Gospodarskiej 2005.08.31 nr XXXII/64/270/2005 2005-11-20 2005.08.31_XXXII_64_270_2005 2005.08.31_XXXII_64_270_2005 2005.08.31_XXXII_64_270_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów sołectwa Radostowice na północ od ulicy Pszczyńskiej z wyłączeniem terenów na zachód od ulicy Dworcowej w centrum sołectwa 2005-08-31 nr XXXII/62/268/2005 2005-11-20 2005.08.31_XXXII_62_268_2005 2005.08.31_XXXII_62_268_2005 2005.08.31_XXXII_62_268_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry 2005-08-31 nr XXXII/59/265/2005 2005-11-20 2005.08.31_XXXII_59_265_2005 2005.08.31_XXXII_59_265_2005 2005.08.31_XXXII_59_265_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie 2005-02-24 nr XXVII/23/229/2005 2005-05-30 2005.02.24_XXVII_23_229_2005 2005.02.24_XXVII_23_229_2005 2005.02.24_XXVII_23_229_2005
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyrodniczych sołectwa Suszec położonych na zachód od granic sołectwa Kobielice i Kryry do linii Lasy Kobiórskie 2004-09-30 nr XXII/52/177/2004 2004-12-18 2004.09.30_XXII_52_177_2004 2004.09.30_XXII_52_177_2004 2004.09.30_XXII_52_177_2004
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka, do granic lasów od strony północno – wschodniej 2004-09-30 nr XXII/51/176/2004 2004-12-18 2004.09.30_XXII_51_176_2004 2004.09.30_XXII_51_176_2004 2004.09.30_XXII_51_176_2004