Tytuł Dokument Organ ustanawiający
Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaraowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka, Suszec, Kryry, Radostowice 2024-03-28 nr LXVI/614/2024 Rada Gminy Suszec 2023.05.25_LVI_508_2023 2023.05.25_LVI_508_2023 app-wopracowaniu/2023.05.25_LVI_508_2023
Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie rekultywacji niecki osiadań cieku Branickiego z zastosowaniem postępowania uproszczonego, w sprawie uchwalenia planu miejscowego 2024-02-05 nr GPN.6721.4.8.2024 Wójt Gminy Suszec 2024.02.05_GPN.6721.4.8.2024 2024.02.05_GPN.6721.4.8.2024 app-wopracowaniu/2024.02.05_GPN.6721.4.8.2024
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka, Suszec, Kryry, Radostowice 2023-05-25 nr LVI/508/2023 Rada Gminy Suszec 2023.05.25_LVI_508_2023 2023.05.25_LVI_508_2023 app-wopracowaniu/2023.05.25_LVI_508_2023
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodaraowania przestrzennego obszarów położonych w sołectwach Rudziczka, Suszec, Kryry, Mizerów, Kobielice i Radostowice 2023-05-25 nr LVI/507/2023 Rada Gminy Suszec 2023.05.25_LVI_507_2023 2023.05.25_LVI_507_2023 app-wopracowaniu/2023.05.25_LVI_507_2023
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Dworcowej w Radostowicach 2019-09-26 nr XII/105/2019 Rada Gminy Suszec 2019.09.26_XII_105_2019 2019.09.26_XII_105_2019 app-wopracowaniu/2019.09.26_XII_105_2019