Nr wniosku Data wpływu Powierzchnia [ha] Obszar Sołectwo
18 2024-04-04 0,08 390/49, ark 4 Suszec
17 2024-03-25 0,34 1763/397, ark 5 Suszec
19 2024-03-18 0,42 4492/385, ark 5 Suszec
16 2024-03-14 2,26 136/31, ark 4 Mizerów
15 2024-03-14 0,37 478/54, ark 4 Suszec
14 2024-03-12 0,39 67/15, ark 16 Suszec
13 2024-03-07 0,33 2111/217, 2107/217, ark 1 Kryry
12 2024-03-07 0,19 2108/217, ark 1 Kryry
11 2024-03-07 0,19 2109/217, ark 1 Kryry
10 2024-02-28 0,56 483/128, ark 3 Mizerów
9 2024-02-27 0,12 418/41, ark 4 Suszec
8 2024-02-27 0,20 426/41, ark 4 Suszec
7 2024-02-27 0,56 504/64, ark 3 Suszec
6 2024-02-27 0,30 800/217, ark 1 Kryry
5 2024-02-21 1,55 1780/207, ark 1 Kryry
4 2024-02-14 0,74 67/15, ark 16 68/11, ark 16 Suszec
3 2024-02-08 0,89 62/21, ark 9 79/32, ark 8 Suszec
2 2024-02-07 0,24 519/27, arkusz 2 Kobielice
1 2024-01-22 2,31 58/7, arkusz 2 59/7, arkusz 2 Suszec